Minister Blok in zijn nopjes met bodemdaling Waddenzee

DEN HAAG – Minister Blok van Economische Zaken en Klimaat kijkt uit naar het moment dat er bodemdaling optreedt in de Waddenzee als gevolg van gasboringen. “Dan slaan we twee vliegen in één klap”, aldus de minister. “We verdienen lekker aan het gas, én de zeebodemdaling betekent dat we later minder last hebben van de zeespiegelstijging. Briljant toch?”

Volgens Blok is er lange tijd te eenzijdig gekeken naar dijkverhogingen. “Als het water van de zee stijgt, kun je natuurlijk dijken ophogen. Maar je kunt ook de zeebodem verlagen. Daar hoor je niemand over, maar met wat gasboringen heb je dat zo voor elkaar. Als de zeebodem daalt, past er meer water in de zee. Dat begrijpt iedereen. Als vervolgens de zeespiegel stijgt, is dat minder snel een probleem. In dat licht zou ik zelfs willen kijken of we niet een bodemdaling van een meter of twee kunnen bewerkstelligen.”

Natuur- en milieuorganisaties breken hun hoofd over een juiste reactie op de visie van Blok.

Lees ook: Onduidelijkheid over statiegeld in Afghanistan

Of probeer eens een volstrekt willekeurig bericht